Over het besturen van stichtingen en verenigingen

Bestuurslid? Doe niet zo serieus!

Doe niet zo serieus! Benader het besturen eens als een sport of spel, met regels, systemen en wedstrijden.

AVG - de plichten van de verantwoordelijke

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kent betrokkenen rechten toe. Het is de plicht van de verantwoordelijke om deze rechten te honoreren. De AVG legt de verantwoordelijke nog veel meer plichten op. Daar gaat deze blog-post over.

AVG: de rechten van de "betrokkenen"

De Algemene verordening gevevensbescherming (AVG) kent aan "betrokkenen" rechten toe en zadelt organisaties op met allerlei plichten. Hieronder uit Hoofdstuk III, Rechten van de betrokkene, de delen van artikelen die voor de modale stichting en vereniging van toepassing zijn.

Een archivaris

Als bestuur heeft u de wettelijke plicht, bepaalde documenten te bewaren. Verder heeft uw organisatie documenten en dingen waar een mooi verhaal aan zit. Laat u die rondslingeren en verdwijnen? 

Het wiel is al uitgevonden

Het wiel is al uitgevonden, oftewel: er is niets nieuws onder de zon. Dit geldt ook voor uw bestuurswerk: een van uw voorgangers heeft hetzelfde probleem al eens opgelost. Hoe kunt u deze ervaring benutten?

Opvolgers - waar vindt u ze?

Opvolgers vist u uit een "vijver". Hoe vindt u de "vissen" waar u de meeste kans bij maakt?

Ego-loos besturen

De voorzitter van een bestuur heeft het over "Mijn stichting ..." of "Mijn vereniging ...", "Mijn bestuur ..." en "Mijn secretaris ..." Hij is de baas, is het bestuur en is de organisatie. Om wie draait het dan nog?

5e aspect: Het bestuur - Een dysfunctionerend bestuurslid

Wat kunt u doen wanneer een medebestuurslid niet goed functioneert? Bestuursleden hebben de plicht, het bestuur - waar zij zelf deel van uitmaken - gezond te houden. Hoe? Lees verder...

8e aspect: De activiteiten

Met haar activiteiten rechtvaardigt een stichting of vereniging haar bestaan. Hoe gaat het eigenlijk met die activiteiten? Hoeveel zijn het er? Hoe groot is de belangstelling? Gaat het goed genoeg? Is er reden bij te sturen of in te grijpen?

Grip op de toekomst

De toekomst is onzeker, maar vaak zijn trends zichtbaar - als je ze wil zien. Ik introduceer acht standpunten van waaruit een bestuur zijn organisatie kan bekijken. Zo kan het een visie ontwikkelen en er beleid voor formuleren. In deze blog-post vindt u een overzicht van deze acht aspecten.
Accepteer

Deze site gebruikt cookies om webshopdiensten en uw gebruikerservaring te verbeteren.