Over het besturen van stichtingen en verenigingen

Contributie - komt alles wel binnen?

Contributieopbrengst = contributie x aantal leden. Toch? Waarom klopt dit dan nooit en wat is eraan te doen?

Moedwil en aansprakelijkheid

Vorige maand knalde de stichting Droomwens. Moedwillig. Wie is of zijn aansprakelijk?

Een vraag uit de praktijk

Een bestuurslid vroeg me: "Heeft u ook tips voor hoe we kandidaten voor het bestuur vinden?"

Niet-benoemde bestuursleden?

Soms neemt een bestuur zomaar iemand op in het bestuur. Deze persoon is niet benoemd door het daartoe bevoegde orgaan. Besluiten van het bestuur zijn nu nietig, met alle ellende van dien. Wat is de koninklijke weg?

Over e-mail

Iedereen gebruikt tegenwoordig e-mail, maar vaak gaat het nog hap-snap. Zet de e-mail-accounts zo op dat er geen misverstanden ontstaan.

Bestuurslid? Doe niet zo serieus!

Doe niet zo serieus! Benader het besturen eens als een sport of spel, met regels, systemen en wedstrijden.

AVG - de plichten van de verantwoordelijke

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kent betrokkenen rechten toe. Het is de plicht van de verantwoordelijke om deze rechten te honoreren. De AVG legt de verantwoordelijke nog veel meer plichten op. Daar gaat deze blog-post over.

AVG: de rechten van de "betrokkenen"

De Algemene verordening gevevensbescherming (AVG) kent aan "betrokkenen" rechten toe en zadelt organisaties op met allerlei plichten. Hieronder uit Hoofdstuk III, Rechten van de betrokkene, de delen van artikelen die voor de modale stichting en vereniging van toepassing zijn.

Een archivaris

Als bestuur heeft u de wettelijke plicht, bepaalde documenten te bewaren. Verder heeft uw organisatie documenten en dingen waar een mooi verhaal aan zit. Laat u die rondslingeren en verdwijnen? 

Het wiel is al uitgevonden

Het wiel is al uitgevonden, oftewel: er is niets nieuws onder de zon. Dit geldt ook voor uw bestuurswerk: een van uw voorgangers heeft hetzelfde probleem al eens opgelost. Hoe kunt u deze ervaring benutten?
Accepteer

Deze site gebruikt cookies om webshopdiensten en uw gebruikerservaring te verbeteren.