Over het besturen van stichtingen en verenigingen

Opvolgers - waar vindt u ze?

Opvolgers vist u uit een "vijver". Hoe vindt u de "vissen" waar u de meeste kans bij maakt?

Ego-loos besturen

De voorzitter van een bestuur heeft het over "Mijn stichting ..." of "Mijn vereniging ...", "Mijn bestuur ..." en "Mijn secretaris ..." Hij is de baas, is het bestuur en is de organisatie. Om wie draait het dan nog?

5e aspect: Het bestuur - Een dysfunctionerend bestuurslid

Wat kunt u doen wanneer een medebestuurslid niet goed functioneert? Bestuursleden hebben de plicht, het bestuur - waar zij zelf deel van uitmaken - gezond te houden. Hoe? Lees verder...

8e aspect: De activiteiten

Met haar activiteiten rechtvaardigt een stichting of vereniging haar bestaan. Hoe gaat het eigenlijk met die activiteiten? Hoeveel zijn het er? Hoe groot is de belangstelling? Gaat het goed genoeg? Is er reden bij te sturen of in te grijpen?

Grip op de toekomst

De toekomst is onzeker, maar vaak zijn trends zichtbaar - als je ze wil zien. Ik introduceer acht standpunten van waaruit een bestuur zijn organisatie kan bekijken. Zo kan het een visie ontwikkelen en er beleid voor formuleren. In deze blog-post vindt u een overzicht van deze acht aspecten.

Hoeveel potentiële opvolgers heeft u? Even rekenen.

Niet iedereen is geschikt voor een bestuursfunctie. Het aantal in theorie geschikte mensen is te berekenen. Daaruit is weer af te leiden hoe lang u in het bestuur zit: 1 jaar of 12 jaar of iets daartussenin.

Discutabele geldzaken

Ik leg u enkele situaties voor zoals ik die van verschillende bestuursleden heb vernomen. Hoe kijkt u tegen de gebeurtenissen aan?

Speed-daten? Halve competitie? Maak snel een schema

Maak snel een schema voor een uurtje speed-daten of voor een halve competitie in twee dagen. Iedere deelnemer ontmoet iedere andere deelnemer zonder nodeloos wachten.

De AVG voor stichtingen en verenigingen

De Europese unie heeft de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) afgekondigd. Deze gaat in op 25 mei 2018. Deze verordening geeft aan hoe men hoort om te gaan met persoonsgegevens. Hij geldt ook voor stichtingen en verenigingen. Binnen een stichting of vereniging is het bestuur, en zijn alle individuele bestuursleden, verantwoordelijk voor het naleven van de AVG. Deze blog-post legt in grote lijnen uit wat er op deze besturen afkomt.

Geen opvolgers. Ontbinden dan maar?

Case study: Hoe in een vereniging een oplossing is geforceerd voor het tekort aan bestuursleden. Plus de lessen die ik eruit heb getrokken.
Accepteer

Deze site gebruikt cookies om webshopdiensten en uw gebruikerservaring te verbeteren.