Dus u bent bestuurslid. Samen met enkele andere mensen vormt u het bestuur van uw organisatie. Maar vormt u nou ook een "goed" bestuur?

Wat is dat eigenlijk, een "goed" bestuur? Waaraan herken je of een bestuur "goed" is?

Volgens mij is een bestuur "goed" wanneer het zijn organisatie "goed" bestuurt. Dat is niet hetzelfde als dat het met zijn organisatie goed gaat. Als de omstandigheden meezitten gaat het zelfs onder een slecht bestuur goed met een organisatie.

Nee, goed besturen is iets anders. Dat is de beste beslissingen nemen (en uitvoeren). Hoe kom je nu aan de beste beslissingen?

Een beslissing is een antwoord op een situatie, als ik het zo mag zeggen. Bijvoorbeeld: Het ledental daalt. Wat nu?

Hoe komt het bestuur nu op het beste antwoord?

Om ergens de of het beste van te zijn moeten er een of meer andere zijn die minder goed zijn. Dus om het beste antwoord te kiezen moet u verschillende mogelijke antwoorden met elkaar vergeleken hebben.

Dus: als u voor een uitdaging gesteld wordt, bedenk dan altijd een páár antwoorden.

Maar welk van deze antwoorden is nu het beste? Dan moet u ze vergelijken.

Het gemakkelijkst is dit aan de hand van kosten en opbrengsten. Hierbij gaat het bij de kosten lang niet altijd om geld, maar om zaken die schaars zijn in uw organisatie, bijvoorbeeld: organisatietalent, manuren of kennis van bepaalde zaken. En bij de opbrengsten ook niet, maar draait het om of de situatie erdoor verbetert: neemt het ledental weer toe, bijvoorbeeld.

In plaats van kosten en opbrengsten kunt u ook plussen en minnen vergelijken.

Per situatie kunnen andere criteria relevant zijn. Maar met kosten en baten heeft u een begin.

Als gezegd: u gaat uw antwoorden, uw alternatieven, vergelijken. Daarbij vergelijkt u ze allemaal aan de hand van alle criteria.

Het gemakkelijkst kunt u dit doen door een tabelletje te maken: voor ieder alternatief maakt u een kolom en voor ieder criterium een rij of regel.

alternatief 1 2 3
kosten in geld
doorlooptijd
inspanning
inschrijvingen

En nu komt het:

Ieder alternatief haalt op ieder criterium een score. Deze scores vult u in in het vakje op het kruispunt van het alternatief en het criterium.

Tenslotte bepaalt u welk alternatief het beste uit deze vergelijking komt.

Wanneer u 88 alternatieven vergelijkt aan de hand van 102 criteria, heeft u een klus. Maar zo'n situatie is zeldzaam. Eerder zult u als alternatieven hebben: 0) doorgaan op de oude voet, 1) een voor de hand liggende aanpak en 2) een aanpak waar nog niemand aan had gedacht.