Opvolgers - altijd nodig

Bestuursleden zijn net mensen: als ze lang genoeg in een bestuur zitten slaat de verveling toe. Dan is het tijd om af te treden. Bij een aftreden hoort vaak ook een aantreden: het benoemen van een of meer bestuursleden.  Anders zou uw bestuur leeglopen. Tot zover niets nieuws.

Waar vindt u opvolgers?

De vraag is: waar vindt een bestuur kandidaten? Gewoonlijk is er een "vijver" waar men in vist: de leden van een vereniging, de donateurs of vrijwilligers van een stichting.

In de blog-post van oktober 2017, Hoeveel potentiële opvolgers heeft u? Even rekenen., kon u lezen dat het aantal mensen in deze vijver dat qua aanleg in staat zou zijn om een bestuursfunctie te vervullen, beperkt is.

Geschikt - maar ook beschikbaar?

Maar het is nog erger: lang niet iedereen met voldoende aanleg heeft de tijd en de energie om een bestuursfunctie te vervullen. Dat is nog heel verklaarbaar ook aan de hand van de levensloop van veel mensen. Kijkt u maar.

De persoonlijke omstandigheden

Voor bestuursleden doet men graag een beroep op mensen met niveau HBO of academisch. Deze mensen zijn als student wellicht in een vereniging actief geweest als lid van een commissie of een bestuur. Dat is een goede basis voor een bestuursfunctie na het afstuderen.

En inderdaad: na het afstuderen hebben zij de tijd. Eerste baan, nieuwe omgeving, vrijgezel - tijd om nieuwe contacten te leggen en lid te worden van een of enkele verenigingen. Om wat meer mensen te leren kennen worden zij actief binnen die vereniging: zo niet als topsporter dan als commissielid. Zij zitten nog te kort bij de vereniging om zich al bij het bestuur in de kijker gespeeld te hebben.

Maar dan slaat de liefde toe: uit het niets doemt een vriend of vriendin op en deze legt een groot beslag op de vrije tijd. Het commissiewerk krijgt minder en minder aandacht.

Logisch vervolg is samenwonen en trouwen. Dit brengt verplichtingen met zich mee: je kunt niet elke avond van huis zijn. Sterker: je kunt met moeite een, twee avonden per week vrijmaken voor je verenigingen.

Dan komen er kinderen. Bovendien verandert werk in carrière. Druk, druk, druk! Geen tijd om te slapen, laat staan om nog iets voor een vereniging te doen. Weg commissiewerk; hooguit is er nog tijd voor één avondje sporten.

Pas na een jaar of vijftien beginnen de kinderen minder aandacht te vragen en heeft de carrière een plafond bereikt. Er komt weer ruimte in de agenda. Dit is de tijd om deze mensen warm te maken voor een rol in uw organisatie. Helper, organisatiecommissielid, commissielid - en dan heeft u wel gezien wat deze persoon bestuurlijk in zijn mars heeft.

Resumerend

Als u de invloed van deze ontwikkelingen op iemands beschikbaarheid voor commissies en bestuur bekijkt, krijgt u het volgende beeld:

Beschikbaarheid voor (bestuurs-) functies

De nummers bij de curve staan voor:

  1. vrijgezel, sociaal actief, veel tijd
  2. in een relatie, minder tijd
  3. gehuwd / samenwonend, nog minder tijd
  4. kinderen, vrijwel geen tijd
  5. kinderen en carrière vergen minder tijd, meer en meer tijd

U kunt hier rekening mee houden bij het zoeken naar kandidaten voor een commissie of het bestuur. Door gericht te zoeken, namelijk zoeken onder de mensen waar u de meeste kans maakt, maakt u het zich een stuk gemakkelijker.

Gegevens verzamelen mag niet zomaar

Om gericht te kunnen zoeken heeft u gegevens nodig van de mensen in uw "vijver".

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verlangt dat u kunt aangeven waarvoor u bepaalde gegevens nodig heeft en dat u de verzamelde gegevens enkel voor dit ene doel verzamelt en gebruikt. 

Voor het doel 'met de minste moeite de meest kansrijke kandidaten benaderen' heeft u de volgende gegevens nodig: naam, geboortejaar, opleidingsniveau, eerdere bestuurservaring, burgerlijke staat, kinderen (ja / nee), geboortejaar jongste kind.

Verzamelt u voor dit ene doel slechts deze gegevens dan voldoet u op dit punt aan de eisen die de AVG stelt.

Over dit blog

Elke maand, op de eerste of tweede dinsdag van de maand, publiceer ik een nieuw artikel, meestal naar aanleiding van een recent gesprek met een bestuurslid. Ik stuur hierover tegelijk een korte e-mail naar belangstellenden.

Geef u hier op voor deze korte e-mails.